Macintosh HD:Users:sven:Desktop:logo.png


Privacy Policy Applicants 


Introductie 
Bij Floryn hechten we grote waarde aan de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten. Voor de verwerking van persoonsgegevens hanteren wij de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je meer over de manier waarop Floryn invulling geeft aan de richtlijnen van de AVG. 

Floryn B.V. is statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch  met het adres Sint Janssingel 92, 5211 DA te 's-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder het nummer: 65970276. 

Voor vragen en/of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Floryn kun je ons bereiken op het e-mailadres: privacy@floryn.com. 

Welke gegevens verzamelen we? 
We verzamelen persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt  in je curriculum vitae, motivatiebrief, online formulieren en eventueel de resultaten van de afgenomen assessments. Als onderdeel van de pre-employment screening vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en referenties. 

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien deze publiekelijk beschikbaar zijn, denk hierbij aan sociale media zoals LinkedIn. Dit doen wij alleen indien wij  een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werken bij Floryn.

Doeleinden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens: 
Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van HR gerelateerde werkzaamheden, waaronder communicatie over (lopende) sollicitaties, assessments en screenings. Persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is.

Wat is de bewaartermijn? 
Voor toekomstige carrièremogelijkheden binnen Floryn kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden. We bewaren de gegevens tot maximaal 12 maanden na het beëindigen van een sollicitatieprocedure, waarbij na 11 maanden per e-mail gevraagd wordt of de gegevens nog correct zijn en of de gegevens daarna nog bewaard mogen worden.

Wat zijn jouw rechten?
Floryn vindt het belangrijk dat je de controle hebt over je persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage in de door ons van jouw vastgestelde persoonsgegevens. Indien de gegevens niet accuraat zijn, dan kan je een verzoek tot correctie of verwijdering indien. Voor een verzoek tot inzage, verwijdering of correctie kan je mailen naar: privacy@floryn.com.